Sludinājumi un iepirkumi


Iepirkumu plāni


Informācija par SPSIL 22. panta prasībām atbilstošiem iepirkumiem 2022. gadā: SIA “Rīgas acs” 2022. gadā neplāno iepirkumus, kas pārsniedz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 15. panta noteikto robežšķirtni.

Cenu aptaujas Piedāvājuma iesniegšanas datums

Cenu aptauja SIA “Rīgas acs” darbinieku veselības apdrošināšana.

24.11.2023

Cenu aptauja SIA “Rīgas acs” valdes locekļa civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.

24.11.2023

Cenu aptauja SIA “Rīgas acs” darbinieku veselības apdrošināšana.

10.11.2023

Cenu aptauja SIA “Rīgas acs” 11 pieturvietu monitoru aprīkošana ar saules baterijām pilotprojekta ietvaros.

22.08.2023

Cenu aptauja  SIA “Rīgas acs” piederošo kapitāldaļu AS “Rīgas starptautiskās autoosta” un SIA “Centra termināls” novērtējums

01.06.2023

Cenu aptauja “SIA “Rīgas acs” darbinieku veselības apdrošināšana”

10.11.2022

Cenu aptauja “SIA „Rīgas acs” valdes locekļa civiltiesiskās atbildības apdrošināšana”

04.11.2022

Cenu aptauja "Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta kustības kontroles datu uzraudzības un analīzes risinājuma izstrādāšana."

19.04.2022

Cenu aptauja “Par datortehnikas  piegādi SIA “Rīgas acs” biroja vajadzībām”

25.03.2022

Cenu aptauja “SIA “Rīgas acs” darbinieku veselības apdrošināšana”

26.11.2021

Cenu aptauja “SIA „Rīgas acs” valdes locekļa civiltiesiskās atbildības apdrošināšana”

15.11.2021

Cenu aptauja "SIA “Rīgas acs” cenu aptauja par RP SIA “Rīgas Satiksme” sabiedriskā transporta kustības datu piekļuves saskarnes pakalpojuma nodrošināšanu"

03.09.2021
Cenu aptauja “SIA “Rīgas acs” īpašuma apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana” 20.08.2021
Cenu aptauja “SIA “Rīgas acs” valdes locekļa civiltiesiskās atbildības apdrošināšana” 20.08.2021
Cenu aptauja  “SIA “Rīgas acs” darbinieku veselības apdrošināšana” 20.08.2021
Iepirkumi un izsoles  Piedāvājuma iesniegšanas datums Lēmuma pieņemšanas datums
Iepirkuma procedūra “Par informatīvo ekrānu piegādi”  11.09.2020  06.10.2020
Iepirkuma procedūra “Par SIA “Rīgas acs” īpašuma apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu” 07.08.2020 31.08.2020
Rakstiska izsole  “Par reklāmas pārraidīšanas tiesībām RP SIA “Rīgas satiksme” sabiedriskā transporta līdzekļos uzstādītajos monitoros” 03.07.2020 13.07.2020
Iepirkumu plāni


Informācija par SPSIL 22. panta prasībām atbilstošiem iepirkumiem 2022. gadā: SIA “Rīgas acs” 2022. gadā neplāno iepirkumus, kas pārsniedz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 15. panta noteikto robežšķirtni.

Iepirkumi un izsoles  Piedāvājuma iesniegšanas datums Lēmuma pieņemšanas datums
Iepirkuma procedūra “Par informatīvo ekrānu piegādi”  11.09.2020  06.10.2020
Iepirkuma procedūra “Par SIA “Rīgas acs” īpašuma apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu” 07.08.2020 31.08.2020
Rakstiska izsole  “Par reklāmas pārraidīšanas tiesībām RP SIA “Rīgas satiksme” sabiedriskā transporta līdzekļos uzstādītajos monitoros” 03.07.2020 13.07.2020